Kommunikationstjek

Få en evaluering af dine kommunikationskanaler, så de er toptrimmede i forhold til din målgruppe.

Vi gennemgår din hjemmeside, facebookprofil, nyhedsbreve, pjecer, reklameaktiviteter, billedbrug og andre tiltag, som du bruger i kommunikationen med din målgruppe. Vi drøfter styrker og svagheder – og muligheder indenfor den ramme, du har til rådighed.

Som standard består et kommunikationstjek af følgende:

– Du får tilsendt et skema, som udfyldes med forskellige staminformationer om dine medier.
– Vi gennemgår anførte medier og kommer evt. med forslag til alternative kommunikationsmodeller.
– Vi drøfter i min feedback på et overleveringsmøde.
– Vi samler vores konklusioner op i afslutningsrapport.

Herefter har du et godt overblik over din kommunikation, styrker og svagheder og kan herefter træffe eventuelle beslutninger om justeringer.