Konsulent

Vi udarbejder hele eller dele af strategisk oplæg, som skal indgå i jeres kommunikationsplan.

Vi drøfter jeres ide, målgrupper, medier samt evne og mulighed for at kommunikere med målgruppen. Herefter beslutter vi hvilke medier, der er mest velegnede til at nå målgruppen. Dette omfatter også en køreplan i tilfælde af krisesituationer, hvor jeres interesser er truede af en ”møgsag” i medierne.