Skribent

Artikler
Vi skriver artikler til dagblade, fagblade og websites. Det kan være med en præcis vinkel og aftalte kilder, eller det kan være med mere frie hænder, hvor kunden ønsker en given problemstilling belyst, hvor vi finder de rette kilder.
Artiklerne kan også være annoncetekster, hvor kunden helt bestemmer indholdet.

Den gode historie
Vi producerer artikler og historier, som skal videreformidles til andre medier. Typisk ser I selv en god historie, som vil være positiv at få omtale på i avisen, i fagbladet, i TV el.lign. Vi vinkler historien og formidler historien videre til de medier, der må formodes at være interesserede.

Synlighed
Omtale og synlighed er omdrejningspunktet for mange af vores jobs indenfor pressearbejde. Lige fra omtale af jubilæumsfest i den lokale ugeavis til afsætning af strategiske nyhedshistorier i landsdækkende TV-kanaler. Opgaverne løses med udgangspunkt i forgrenet netværk blandt journalister på de forskellige medier og ved brug af elektroniske databaser med mails og kontaktoplysninger til pressekampagner.
Pressearbejdet har sparet kunderne mange reklamekroner og udgifter til PR.

Pjecer / foldere
Vi kan varetage stort set alle funktioner omkring produktion af pjecer og foldere. Lige fra den første ideudvikling frem til, at det endelige produkt leveres til grafisk finpudsning og tryk. Vi har haft ansvar for adskillige informations- og jubilæumsfoldere til forskellige lejligheder.